Aktuality

Náhrada újmy na zdraví - bolest a ztížení společenského uplatnění po 1.1.2014 – II. část – bolestné

 

Nový občanský zákoník, účinný od 1.1.2014 zcela zásadně změnil i pravidla pro odškodňování újmy na zdraví, vzniklé protiprávním jednáním škůdce. Jedná se např. náhrady za poškození zdraví vzniklé úrazem při poškozeným nezaviněné dopravní nehodě, vzniklé následnem trestného činu, škůdce apod. Nový občanský zákoník nyní zcela odlišně upravuje i nároky na bolestné a ztížení společenského uplatnění.