Odměna advokáta

Výše a splatnost odměny advokáta a nákladů, které advokátu při poskytování právní služby vzniknou se řídí dohodou mezi advokátem a klientem. Vybrané právní služby jsou poskytovány za následujících cenových podmínek.

3500, - Kč za  právní služby při převodu nemovitosti nebo zřízení věcného práva (zástavního, věcného břemene) k nemovitosti. Jedná se o smlouvy kupní, darovací, zástavní, smlouvy o věcném břemeni. Cena zahrnuje – konzultaci, sepis smlouvy, ověření podpisu smluvních stran, zastupování při řízení u Katastrálního úřadu.


 5000, - Kč za právní služby při tzv. smluveném rozvodu dle ust. § 24a zákona o rodině. Právní služby zahrnují – sepis smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, vyživovací povinnosti a bydlení po rozvodu manželství, sepis návrhu na rozvod manželství, zastupování v rozvodovém řízení.


2000, - Kč za právní služby spojené s úschovou peněžité částky při převodu nemovitostí (nejčastěji kupní ceny). Cena zahrnuje: Sepis smlouvy o úschově.  Dispozice s peněžitou částkou dle smlouvy o úschově (typicky vyplacení kupní ceny kupujícímu).  Cena zahrnuje i bankovní poplatky.


Poznámka: Uvedené sazby jsou bez DPH.