Advokátní kancelář v Olomouci

Mgr. Antonín Novák

Advokátní kancelář Mgr. Antonína Nováka poskytuje právní služby ve všech oblastech občanského, obchodního, správního a trestního práva. Nejčastěji poskytuje advokátní kancelář právní služby ve věcech soudního vymáhání peněžitých pohledávek a uplatnění náhrady škody, zejména újmy na zdraví.

Věřitelům peněžitých pohledávek a poškozeným, kteří utrpěli škodu na zdraví a rovněž pozůstalým po obětech trestné činnosti, dopravních nehod a pracovních úrazů je prvotní osobní konzultace jejich kauzy v délce trvání do 30 minut poskytována zcela zdarma, aby se mohli naprosto svobodně rozhodnout, zda-li právní pomoc advokátní kanceláře při vymáhání jejich nároků využijí.

Utrpěli jste újmu, škodu, při dopravní nehodě na majetku, nebo na zdraví?

Znáte vaše práva a víte na co máte nárok?