Exekuční řízení

Oprávněným a povinným poskytujeme komplexní právní služby při zastupování v exekučním řízení. Právní služby zde typicky zahrnují převzetí věci a její právní posouzení, sepis veškerých návrhů, podání a opravných prostředků.