Obchodněprávní smlouvy

Zajišťujeme sepis veškerých obchodněprávních smluv – zejména smluv kupních, mandátních, o dílo, o tichém společenství, o převodu obchodního podílu, obchodních podmínek, rozhodčích doložek apod.