Výše a splatnost odměny advokáta a nákladů, které advokátu při poskytování právní služby vzniknou se řídí dohodou mezi advokátem a klientem. Vybrané právní služby jsou poskytovány za následujících cenových podmínek.

 

Poznámka: Uvedené sazby jsou bez DPH.