Výše a splatnost odměny advokáta a nákladů, které advokátu při poskytování právní služby vzniknou se řídí dohodou mezi advokátem a klientem.

 

Ceník  služeb advokátních prací je stanoven podle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s klientem následujícími způsoby:

  • Odměna za úkon

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

  • Hodinová sazba 

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě.

  • Paušál

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Odměna advokáta mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.