Převod nemovitostí

Advokátní kancelář zajistí provedení veškerých úkonů právního jednání při převodu nemovitostí, zřízení zástavního práva k nemovitostem, zřízení věcného břemene atd. Právní služby zde zahrnují zejména sepis kupní, darovací, zástavní nebo jiné smlouvy, ověření podpisů smluvních stran, zastupování v řízení u Katastrálního úřadu a zajištění úschovy finančních prostředků, pokud tuto službu klienti vyžaduj