Rozvodové řízení

Naše právní služby zde typicky spočívají v zastupování manžela v rozvodovém řízení a v řízení o úpravě výchovy a výživného nezletilých dětí pro dobu před po i  rozvodu manželství rodičů. Sepisujeme veškeré smlouvy a dohody, které se týkají rodinného práva, zejména dohody o úpravě majetkových poměrů manželů po rozvodu manželství a smlouvy o vypořádání zaniklého společného jmění manželů.