Sepis smluv

Zajišťujeme sepis veškerých občanskoprávních smluv a dohod, nejčastěji jde o smlouvy o nájmu bytu či nebytových prostor, smluvy o úvěru,  o výpůjčce, o dílo, smlouvy zprostředkovatelské, mandátní apod.