Trestní obhajoby

Poskytujeme komplexní právní služby obhajoby v trestním řízení a to jak podezřelým, tak i obviněným. Obhajoba osoby proti které se vede trestní řízení pak obvykle představuje širokou škálu úkonů: právní pomoc při jednání orgánu činného v trestním řízení (jímž je policejní orgán, státní zastupitelství, soud), podávání návrhů, žádostí, stížností a opravných prostředků.