Vymáhání pohledávek

Poskytujeme komplexní právní služby při soudním vymáhání peněžitých i nepeněžitých pohledávek. Právní služby zde typicky zahrnují převzetí právního zastoupení včetně posouzení vymahatelnosti pohledávek převzatých k vymáhání z hlediska úspěchu ve sporu i bonity dlužníka, sepis žaloby, její podání k soudu a zastupování v soudním a následně exekučním řízení. Advokátní kancelář spolupracuje se soudními exekutory, kteří nevyžadují úhradu zálohy na provedení exekuce a rovněž   ani náklady exekučního řízení (až na stanovené výjimky) pokud se pohledávku nepodaří prostřednictvím exekuce přes veškerou snahu vymoci.

Věřitelům rovněž poradíme, jak upravit své smluvní dokumenty a taktéž jak postupovat při sjednávání kontraktů, aby jim vznikaly pohledávky nesporné, které lze bez většího rizika uplatnit v soudním či jiném  řízení.

Věřitelům peněžitých pohledávek pak prvotní osobní konzultaci jejich kauzy v délce trvání do 30 minut poskytujeme zcela zdarma, aby se mohli naprosto svobodně rozhodnout, zda-li právní pomoc advokátní kanceláře při vymáhání jejich pohledávek využijí.