Zastupování podezřelých z přestupku

Zastupujeme obviněné v přestupkových řízení a v řízeních o správním deliktu a to před správními orgány i správními soudy, jedná se zejména o agendu dopravních přestupků, přestupků a správních deliktů dle stavebního zákona, přestupků a správních deliktů na úseku zaměstnanosti apod.