Zastupování poškozených

Zastupujeme poškozené při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestnou činností. Naše právní služby zde typicky zahrnují sepis návrhu na přiznání nároku na náhradu škody, popř. i nehmotné morální újmy způsobené trestným činem, sepis dohody o náhradě škody mezi obviněným a poškozeným a zastoupení poškozeného při jednání před soudem či jiným orgánem činným v trestním řízení.